Sto złotych

Sto złotych

Polbank w ramach standardowej lokaty terminowej oferuje swoim klientom możliwość założenia lokaty w następujących walutach: dolar amerykański, euro i oczywiście złotówka. Lokata ma stałe oprocentowanie i można ją otworzyć na okres od jednego miesiąca do roku. Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od wysokości kwoty na jaką klient zakłada lokatę. Lokata ma charakter odnawialny. Zakładając lokatę klient decyduje czy lokata ma się odnowić i czy zgromadzone odsetki mają powiększyć kapitał lokaty czy mają zostać przelane na wskazany rachunek. Minimalna kwota lokaty to 500 złotych lub 250 dolarów lub euro.

Zerwanie standardowej lokaty w Polbanku

Oprocentowanie lokaty standardowej:

  • PLN – od 3,50% do 5,75%
  • USD – od 1,00% do 2,75%
  • Euro – od 1,00% do 3,25%

Zrywając lokatę klient otrzyma 1/5 zgromadzonych odsetek za odbyty okres lokaty. Ciekawą propozycją jest fakt, iż wypłacając tylko cześć środków, tracimy wypracowane odsetki tylko od kwoty wypłaconej. Pozostała część lokaty, która pozostaje na rachunku lokaty ma standardowe oprocentowanie. Kwota pozostająca na lokacie będzie nadal oprocentowana zgodnie z tabelą oprocentowania. Rachunki lokat są prowadzone jako rachunki dodatkowe do rachunku gotówkowego.

Bank oferuje możliwość założenia lokaty w swoich placówkach na terenie całego kraju  oraz przez infolinię banku i Internet. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 12lipca2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w Polbanku zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.

Zobacz także:

Porównanie i ranking lokat bankowych