Kredyt Bank

W myśl zasady „że im dłużej oszczędzasz to więcej zarabiasz” kredyt bank zaproponował klientom lokatę o rosnącym oprocentowaniu – lokatę Progres. Dodatkowym atutem jest fakt, iż odsetki naliczenie są comiesięcznie i zrywając lokatę otrzymamy wypracowane odsetki za każdy cały miesiąc lokaty. Dzięki takiemu podejściu bank zapewnia klientom dostęp do własnych środków bez konieczności utraty całości wypracowanych odsetek. Lokata zawierana jest na okres jednego roku a minimalna kwota na jaką możemy otworzyć lokatę została ustalona na poziomie 1000 PLN.

Odsetki naliczane są co miesiąc. Klient decyduje czy odsetki mają zostać przelane na wskazany rachunek w Kredyt Banku czy mają powiększyć kwotę lokaty. Lokata dostępna jest jedynie w polskich złotych i nie ma charakteru lokaty odnawialnej.

Oprocentowanie lokaty Progres w Kredyt Banku

Oprocentowanie jest zmienne w poszczególnych miesiącach. Lokata oprocentowana jest od 3% w pierwszym miesiącu do 7,5% w ostatnim 12 miesiącu trwania lokaty. Średnie oprocentowanie lokaty to  4,5% w skali roku po 12 miesięcznym okresie oszczędzania. Wysokość oprocentowania uzależniona jest dodatkowo od kwoty na jaka otwieramy lokatę.

Zerwanie lokaty rosnącej Progres w Kredyt Banku

Klient otrzyma całość wypracowanych odsetek za każdy pełny miesiąc lokaty.

Lokaty w Kredyt Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bank oferuje możliwość założenia lokaty w swoich placówkach na terenie całego kraju  oraz przez infolinię banku, wpłatomaty i Internet. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 24lipca2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w Kredyt Banku  zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.

Zobacz także:

Porównanie i ranking lokat