Oprocentowanie lokaty terminowej w Eurobanku

Eurobank w ramach terminowych lokat oferuje lokaty o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu. Lokaty o zmiennym oprocentowaniu zawierane mogą być na okresy od siedmiu dni do trzech lat. Natomiast lokaty o stałym oprocentowaniu oferowane są na okresy całomiesięczne od 1 do 12 miesięcy. Zakładając lokatę klient decyduje czy ma mieć ona charakter odnawialny czy ma zastać zamknięta po jej zakończeniu. Odnowienie lokaty odbywa się na zasadach i warunkach dostępnych w dniu odnowienia lokaty. Klient decyduje czy odnowieniu podlega tylko kwota lokaty, czy ma ona zastać powiększona o poprzednio wypracowane odsetki. Bank odnawiając lokatę może przelać wypracowane odsetki na wskazane konto w banku. Bank ustalił dość niską kwotę, na którą można otworzyć lokatę – 200 złotych. Standardowa lokata terminowa w Eurobanku dostępna jest jedynie w złotych. Do założenia lokaty niezbędny jest jedynie dowód osobisty.

Oprocentowanie lokat w Eurobnaku wacha się w przedziale od 3,90% do 5,3% w sakli roku. Oprocentowanie uzależnione jest od kwoty lokaty oraz od okresu na jaki zadysponujemy środki.

Zerwanie lokaty terminowej w Eurobnaku.

Zrywając lokatę w Eurobanku możemy liczyć jedynie na oprocentowanie w wysokości 1% za okres, w którym posiadaliśmy lokatę. Dodatkowo zrywając lokatę w okresie 14 dni od dnia założenia, doliczana jest opłata za zerwanie w wysokości 10 PLN.

Lokaty w Eurobanku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bank oferuje możliwość założenia lokaty w swoich placówkach na terenie całego kraju  oraz przez infolinię banku, wpłatomaty i Internet. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 21lipca2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w Eurobanku  zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.

Warto zobaczyć także:

Porównanie i ranking lokat bankowych