Bank PKO BP

Bank PKO BP w ramach swojej oferty na lokaty terminowej oferuję lokatę na 3 miesiące. Oferta skierowana do osób posiadających nadwyżki finansowe w dość krótkim czasie.  Lokata może mieć charakter odnawialny i automatycznie odnowić się po zakończeniu okresu lokaty. Odnowienie następuje na zasadach oferowanych w dniu odnowienia. Minimalna kwota na jaką możemy założyć lokatę wynosi 1000 złotych. Bank oferuję lokatę wyłącznie w polskich złotych.  W okresie trwania lokaty nie można dokonywać dodatkowych wpłat i wypłat. Posiadacz lokaty może udzielić pełnomocnictwa do zarządzania środkami na lokacie osobie trzeciej.

Oprocentowanie lokaty w PKO BP na 3 miesiące w wynosi 2,6% w skali roku. Odsetki polegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za otworzenie, prowadzenie i zamknięcie lokaty.

Zerwanie lokaty przed czasem wygaśnięcia.

Zerwanie lokaty 3 miesięcznej w banku PKO BP wiąże się z całkowitą utratą wypracowanych odsetek.

Lokaty w banku PKO BP  objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 50000 euro.

Bank oferuje możliwość założenia lokaty w placówkach banku na terenie całego kraju oraz  przez Internet. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 23sierpnia2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w PKO BP  zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.

Warto zapoznać się również w porównaniem lokat bankowych.