Nordea Bank

Bank Nordea z myślą o klientach korzystających z bankowości elektronicznej i jednocześnie nie posiadających wolnej ilości czasu zaproponował lokatę przez Internet – Nordea lokata eDepozyt. Lokat przez Internet odstępna jest jedynie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, nie można jej otworzyć z palcówkach banku. Lokata posiada stałe oprocentowanie i ma odnawialny charakter. Odnowienie następuje automatycznie na taki sam okres jak pierwotna lokata, na zasadach i przy oprocentowaniu z dnia odnowienia lokaty. Odsetki naliczane są każdorazowo po zakończeniu okresu depozytu i w przypadku odnowienia lokaty powiększają ilość zgromadzonego kapitału. Bank Nordea oferuje lokatę eDepozyt tylko w polskich złotych przy minimalnej kwocie lokaty na poziomie 5000 PLN.

Oprocentowanie lokaty w Nordea oraz okresy depozytowe kształtują się następująco:

  • Lokata na 1 miesiąc – oprocentowanie 3,30% w skali roku
  • Lokata na 3 miesiące – oprocentowanie 4,20% w skali roku
  • Lokata na 6 miesięcy – oprocentowanie 3,80% w skali roku

Zerwanie lokaty przez Internet w banku Nordea

Wypłata części lub całości kapitału zgromadzonego na rachunku Nordea lokata o stałym oprocentowaniu przez Internet przed upływem zadeklarowanego okresu deponowania, skutkuje brakiem odsetek, tj. stopa odsetek zerwaniowych wynosi 0%. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za zerwanie lokaty.

Lokaty w banku Nordea  objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 50000 euro.

Bank oferuje możliwość założenia lokaty wyłącznie przez Internet. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 25lipca2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w banku Nordea zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.

Warto zapoznać się również z rankingiem lokat bankowych.