Oprocentowanie lokaty dynamicznej w Polbanku

Polbank w ramach udostępnionej lokaty dynamicznej oferuje klientom lokatę na której oprocentowanie rośnie z każdym kolejnym miesiącem. Lokata startuje z oprocentowaniem 4 % i stopniowo wzrasta aż do momentu, w którym oprocentowanie wynosi 7,5%. Dodatkowym atutem przemawiającym za lokatą dynamiczną w polbnaku jest możliwość wypłacenie środków ( w części lub w całości) bez utraty wypracowanych już odsetek.  Odsetki naliczane są co miesiąc, chyba że klient chce wypłacić środki. W takim przypadku bank oblicza odsetki na dzień rezygnacji z lokaty. Lokata dynamiczna może być otworzona na dwa okresy – 6 lub 12 miesięcy. Każdy klient zakładający lokatę ma otwierany rachunek w banku. Rachunek ten wykorzystywany jest do wpłaty i wypłaty środków i wypracowanych odsetek. Zakładając lokatę właściciel decyduje czy wypracowane odsetki mają być comiesięcznie przekazywane na wskazany rachunek, czy tez mają powiększyć kwotę lokaty.

Bank udostępnia możliwość założenia lokaty w następujących walutach

  • Polski złoty
  • Euro
  • Dolar amerykański

Oprocentowanie lokaty dynamicznej w Polbanku.

Oprocentowanie lokaty w złotych wynosi 4% w pierwszym miesiącu i stopniowo, comiesięcznie rośnie osiągając wysokość 7,5% w dwunastym miesiącu.

Oprocentowanie lokaty w euro wynosi 1% w pierwszym miesiącu i stopniowo, comiesięcznie rośnie osiągając wysokość 5,5% w dwunastym miesiącu.

Oprocentowanie lokaty w dolarach amerykańskich wynosi  1% w pierwszym miesiącu i stopniowo, comiesięcznie rośnie osiągając wysokość 5,0% w dwunastym miesiącu.

Banku ustalił minimalną wysokość, na którą możemy założyć lokatę na następujących poziomach:

  • Polski złoty – 1000 PLN
  • Euro – 500 euro
  • Dolar amerykański – 500 USD

Zerwanie lokaty dynamicznej w Polbanku

Zrywając lokatę dynamiczną w polanku klient otrzymuje całość wypracowanych odsetek. Odsetki liczone są na dzień zerwania lokaty.

Lokaty w Polbanku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bank oferuje możliwość założenia lokaty w swoich placówkach na terenie całego kraju  oraz przez infolinię banku i Internet. Oprocentowanie, zasady i warunki lokaty aktualne na 19lipca2010. W celu sprawdzenia aktualnej oferty na lokaty w Polbanku  zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej banku lub wizytę w placówce.

Zobacz także:

Ranking lokat